#cap1

 

 
 
 

Belediyemiz 60 Tonluk Kantar İşletmesi ve Tahıl Pazar Alanı Kiralama İhalesi yapılacaktır...

24/06/2019

 


İLAN 

BOZTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

         Mülkiyeti Boztepe Belediyesine ait İlçemiz Orta Mahallesinde Çevre yolu Caddesinde bulunan Kadastro  600 ada 3 ve 5 nolu parsel üzerinde bulunan 60 tonluk Kantar İşletmesi ile Tahıl Pazar Alanının 2019 yılı harman sezonunda (sözleşme tarihi ile 31.10.2019 tarihine kadar olan zaman aralığıdır) kiraya verilecektir.

         İhale Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif (Açık Artırma) usulü ile   yapılacaktır.

         İhale 28.06.2019 Cuma günü Saat 14.30 de Boztepe Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

         İhaleye müracaat edeceklerin Dilekçe ile birlikte

a)     Nüfus Cüzdan Fotokopisi ( Aslı görülecek)

b)     Geçici teminata ait belge

c)      İkametgâh belgesi 

d)     Gerçek kişiler adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi

e)     Tüzel kişiler adına katılacakların yukarıdaki belgelere ilave olarak yetkili olduğuna dair noter Tasdikli vekâletname, imza sirküsü ve oda sicil kayıtlı olduğuna dair belge ile birlikte;

en geç 28.06.2019 cuma günü Saat: 14.30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmelidir.

             Kiraya verilecek alanın ve kantar işletmesinin  Muammel Kira Bedeli 12.000,00 TL ( OnikibinTürkLirası) dır.

      Geçici teminat miktarı 360,00 TL (üçyüzaltmışTürk Lirası) dır.

       İhale ile ilgili şartname Boztepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

                                                                                                        İLAN OLUNUR

     

 
    Anasayfa | Başkan | Meclis | Kurumsal | Boztepe | Güncel | Projeler | İletişim

     

      Copyright © 2013 Boztepe Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır.