#cap1

 

 
 
 

MÜLKİYETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZA AİT OLAN ARSALARIN SATIŞI YAPILACAKTIR...

02/06/2022

 

      


                                       İLAN

                                           BOZTEPE  BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

 

        1 – Mülkiyeti Boztepe Belediyesine ait ve nitelikleri aşağıda yazılı olan arsaların satışı 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.


     Ada     Parsel    Alanı        Muammel Satış       Geçici teminat         İhalenin Gün  

      No        No         M2                 Bedeli                     Tutarı                      ve Saat

 

     823        1         550,00           93.500,00           2.850,000            9.06.2022 –  14.00

     823        2         550,00           93.500,00           2.850,000            9.06.2022 –  14.10

     823        6         550,01           93.50170            2.850,000            9.06.2022 – 14.20

     823        7         550,00           93.500,00           2.850,000            9.06.2022–  14.30

     823        8         550,00           93.500,00           2.850,00              9.06.2022 – 14.40

     397        66       960,66          144.099,40           4.350,00             9.06.2022 – 14.50

     327        2        1.056,10        147.860,00           4.450,00             9.06.2022 – 15.00

 

       2 – İhale 09.06.2022 tarihinde yukarıda belirtilen Saatlerde Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

     3 - İhaleye katılacakların en geç 09.06.2022 Perşembe günü Saat 14.00 de kadar Belediye Başkanlığına müracaat edecektir.

 

     4 – İhaleye katılacakların dilekçe ile birlikte;

   a) Nüfus cüzdan fotokopisi

   b) Geçici teminata ait belge

   c) İkametgâh belgesi

   ç) Gerçek kişiler adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekaletname

   d) Tüzel kişiler adına katılacakların yetkili olduğuna dair vekâletname, imza sirküsü

İle müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

    5 – Posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler ve telgraf ve faks ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

     6 – İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Başkanlığımızda  bedelsiz olarak görülebilir.

 

     7 – İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu serbesttir.

 

İlan Olunur…

                    

     

 
    Anasayfa | Başkan | Meclis | Kurumsal | Boztepe | Güncel | Projeler | İletişim

     

      Copyright © 2013 Boztepe Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır.