#cap1

 

 
 
 

BELEDİYEMİZ EKMEK FIRINI İHALESİ YAPILACAKTIR...

12/11/2021

                                    İLAN

                                      BOZTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 


1– Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Fırın İşletmesi Kiralama İşine ait  ihale19.11.2021Cuma günü Saat : 11.00 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2 – Kiralamaişlemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

    3 – Kiralanacak olanEkmek Fırın işletme 3 (Üç) yıllık kiralama muammel bedeli 200.000,00 TL(İkiyüzbinlira) olarak ihaleye çıkarılmıştır.

    4 – Geçici teminat miktarı 6.000,00 TL(Altıbinlira)dir.

    5 – İhaleye katılmak için;

 

A)   Gerçek kişilerin sunacağı belgeler;

 

a)    Nüfus Cüzdan fotokopisi (Aslı gibi onaylanacak)

b)    İkametgâh belgesi

c)    Geçici teminat mektubu veya geçici teminat yatırıldığına dair belge (makbuz)

d)    Vekâleten katılacakların noter tastiklivekâletname

e)    Boztepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Boztepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde alınacak)

f)     İsteklinin veya çalıştıracağı kişiye ait fırın ustalık belgesi

 

B)   Tüzel kişilerin sunacağı belgeler;

a)    Şirket adına katılacak kişinin Noter tastikli imza sirküsü

b)    Tüzel kişiliğin ortak ve faaliyet alanlarını gösteren ticaret sicil gazetesi

c)    Geçici teminat mektubu veya geçici teminat yatırıldığına dair makbuz

d)    Ortak katılım olması halinde ortak girişim beyannamesi

e)    Vekâleten katılım halinde noter tastiklivekâletname ile vekilin imza sirküsü

f)     Boztepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Boztepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde alınacak)

g)    İsteklinin veya çalıştıracağı kişiye ait fırın ustalık belgesi

 

  6 – Geçici teminat Belediyemiz tahsildarlığına veya T.C. Ziraat Bankası Boztepe Şubesindeki Belediyemiz hesabına yatırılacaktır.

7 – İsteklilerin en geç 19.11.2021Cuma günü Saat: 11.00 ‘ de kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 8 – İhale ilgili şartname ve diğer bilgiler belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.


     

 
    Anasayfa | Başkan | Meclis | Kurumsal | Boztepe | Güncel | Projeler | İletişim

     

      Copyright © 2013 Boztepe Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır.