#cap1

 

 
 
 
   1- GENEL BİLGİ
 
   2- BOZTEPE TARİHİ
 
   3- TELEFON REHBERİ
 
   4- MUHTARLAR
 
   5- NÖBETÇİ ECZANELER
GENEL BİLGİ

BOZTEPE

 

Konumu

:39º.16’ Kuzey, 34º.22’ Doğu

Yüz ölçümü

:562 km²

Nüfus

:6.706

Merkez

:3.203

Kasaba ve Köyler

:3.503


TARİHİ

       İlçe merkezi çok eski bir yerleşim yeri olmasına rağmen şimdiki yerine 1700 lü yıllarda yerleştiği bilinmektedir. 1699 yılı ve bu yılı takip eden zaman dilimlerinde, Kız Melik, Çanakçı, Kırşehir Sancağı, Köçekli, Yetikli, Kösefakılı, Korkorlu, Tokat, Zile, Aydın İli ve daha değişik yerlerde yaşayan Yörükler bu günkü Boztepe olan yerde yoğunlaşmıştır. İlçe’de halkın “Kale” dediği, 210 m. Çapında ve 17 m. yüksekliğinde, M.Ö. 3000’den M.S. 1400 yıllarına kadar yerleşim gördüğü tespit edilen bir höyük yer almaktadır ki, Boztepe adı, yaşlıların anlatımlarına göre bu höyüğün “Boz”luğu ile ilgilidir. Uzun dönem Aşıkpaşa Vakfı’na vergi ödediği sabittir.

       Köçekli mevkiindeki Molla Ali, Hacıoğulları, Pezioğlu(Sıfır Ali), bu günkü Aydın ve Bektaş soyadını taşıyanlardan oluşmaktadır. Cilbiroğlu; Ellez, Memili, Kahya, İnan soyadını taşıyanlardan, Gevrekoğlu, Gevrek soyadını taşıyanlardandır. Boztepe’ye yerleşen ailelerin bir kısmı Çiçekdağı’nın Köçekli dedikleri köyleri ile Akçakent İlçesinin Çubuktarla, Korkorlu, Yetikli, Kösefakılı köylerine sonradan gelip yerleştikleri gibi oralardan da gelip Boztepe’ye yerleşenler olmuştur. O dönemde civarda etkin bir “Ayan”lık süren Çapanoğullarınca, Boztepe’nin önde gelen aile reislerinden Molla Ali’nin öldürüldüğü rivayet edilmektedir.

      M.S. 1700’de bu günkü Boztepe’ye Özlü mevkiinden Mükürler (Korkmaz soyadını taşıyanlar), Şabanlı mevkiinden (Canpolat’lar, Şimşek’ler, Arı’lar, Karadavut’lar, Çelebi’ler ve İleri soyadını taşıyanlar), Kızmelik’den (Alkan ve Eroğlu soyadını taşıyanlar), Çanakçı mevkiinden (Oflaz, Altuntaş ve Yıldız soyadını taşıyanlar), Kırşehir Sancağından (Karaoğlanoğlu, Düzgün, Çelebiler, Dikmen, Zengin, Aydoğan soyadını taşıyanlar) ve Yozgat’ın Kuzayca yerleşim yerinden (Bozdemir soyadını taşıyanlar) ve Yiğitler köyünden (Keleş ve Mutlu soyadını taşıyanlar) gelip yerleşmişlerdir. Ayrıca “Öz” soyadını taşıyanların Askerlik şube kayıtlarının Zile’den çıktığı ve bunların Zile’nin Boztepe istasyonundan geldiği, bir rivayete göre de Boztepe adının buradan geldiği iddia edilmektedir.(Kaynak. Adnan YILMAZ, Kırşehir’in Gün Işığı, Ağs.-Eylül 2006 Sayı. 23)

      Boztepe 1938 depreminde oldukça büyük zarar görmüş, gelişmesi bir süre duraklamıştır. 1950 li yıllarda yeniden gelişmeye başlayan Boztepe 1960 yılında belediyenin kurulmasıyla kasaba olmuştur.

      Belediye kurulduktan sonra sürekli gelişen ve şehirleşen Boztepe 09.05.1990 tarihinde kabul edilip 30.05.1990 tarihinde yürürlüğe giren 3644 Sayılı 130 İlçe kurulması hakkındaki kanun ile İlçe olmuştur. Bir kasaba ile 13 köyü bünyesine alarak 2 Eylül 1991 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.

COĞRAFİ YAPISI

        39 16 kuzey enlemi ile 34 22 doğu boylamı arasında yer alır.İlimizin kuzey doğusunda  yer alır.Denizden1220 myükseklikte olan Boztepe’nin yüzölçümü562 kmtoplam nüfusu ise 6.706 dur.Toplam nüfusun 3.203 u ilçe merkezinde 3.503 u ise köylerde yaşamaktadır.09.05.1990 tarihinde  ilçe olan Boztepe’ nin  1 kasabası 13 köyü vardır.Boztepe ilçemiz Kırşehir’e 15 km uzaklıktadır.

        Geniş bir plato üzerinde kurulan  Boztepe  topraklarının önemli bir kısmını Malya Ovası kaplamaktadır.Seyfe Gölünde itibaren yükselti kuzey ve batıya doğru düzenli bir şekilde artmaktadır.Seyfe pınarları dışında önemli bir akarsu yoktur.         İlçenin tamamında Tersiyer döneminin izlerini taşıyan Pliosen yaşlı çökeller tarafından örtülmüştür.ilçenin güneyinde ise azda olsa Kırşehir masifine ait paleozoik arazi yer kaplamaktadır.

         İlçede iklim karasal iklim olup yaz aylarında tropikal hava kütlerinin etkisi ile artan sıcaklıklar kış aylarında polar hava kütlesinin etkisi ile düşmektedir.Yükseltinin biraz fazla olması nedeni ile kar örtüsünün yerde kalma süresi Kırşehir’e göre  daha fazladır. Yıllık yağışın dağılımına bakıldığı zaman nisan ve mayıs aylarında yağışın arttığı görülmüştür. Kuraklık ve insan faktörünün etkisi ile orman örtüsü yok olmuş  ot formasyonuna ait Antropojen Step örtüsü geniş alanlarda varlığını devam ettirmiştir..

       İlçede geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Özellikle son yıllarda kurulan modern mandıralar hayvancılığa olan ilgiyi artırmıştır. İlçemizde Malya Devlet İşletme Müdürlüğüne ait 400 kmalanda kurulu olan çiftlikte modern tarım usulleri ile üretim yapılmaktadır. İlçede küçük bir sanayi sitesi bölge insanın ihtiyacına cevap vermektedir.

EKONOMİK DURUM

        İlçemizin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçe  yaklaşık 25.500 dekar sulanabilir araziye sahip olmasına rağmen teknolojinin yetersizliği nedeniyle yeterli sulama yapılamadığından verim oldukça düşüktür.İstenilen verim alınamamaktadır.

        Merkezde ahır hayvancılığı mera hayvancılığına göre daha gelişmiştir. Sığır yetiştiriciliği bakımından  ahır hayvancılığı ağırlıklı durumda iken küçükbaş hayvanlar yazın mera da, kışın ağıllarda konaklamaktadır. Köylerimizde ise büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği mera ya dayanmaktadır. Büyükbaş hayvancılıkta ilçe merkezinde safkan esmer ve yerli kara sayısı eşit durumda iken son zamanlarda kültür ırkları yerli karaya nazaran artış göstermiştir. Bunun başlıca nedeni ise kültür ırklarının süt veriminin yüksek olmasıdır.

        İlçemizde küçük sanayi sitesi, esnaf teşebbüsleri ve yurt dışındaki sayıları azın sınmayacak işçilerin getirdiği dövizler İlçe ekonomisinin bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. Yeraltı suyu yönünde oldukça zengin olan İlçemizde bu suların kullanıma açılması ve işçi döviz girdilerinin yatırıma yönlendirilmesi halinde ilçede teknolojiye dayalı tarımda verimin yükseleceği gibi vatandaşlarında refah düzeylerinde artış olacaktır.

İDARİ YAPI

MAL MÜDÜRLÜĞÜ

       Mal Müdürlüğü Mülkiyeti Özel İdareye ait binada hizmet vermektedir. Tahakkuk-Tahsilat, Muhasebe ve Milli Emlak Servisleri bulunmaktadır.

        İlçemizde T.C. Ziraat Bankası şubesi toplam 8 personel ile hizmet vermektedir. Ayrıca l Adet Tarım Kredi Kooperatifi bulunmaktadır. T.M.O. şubesi kapatılmış olup şu an 1 bekçi bulunmaktadır. Hasat döneminde alımlar yapmak üzere İl Merkezinden görevlendirilecek personel vasıtasıyla hizmet yürütülecektir.       

DİN HİZMETLERİ

        İlçe Müftülüğü Mülkiyeti Diyanet Vakfına ait binada hizmet vermektedir.  İlçe merkezinde 5, Karacaören Kasabasında 2, Köylerde 15 olmak üzere 22 adet kadrolu Cami bulunmaktadır. İlçe merkezinde ayrıca l adet Kur’ an kursu bulunmaktadır. Bu camilerde toplam 18 İmam-Hatip, 1 vekil İmam-Hatip, 1 Müezzin-Kayyım  1 Kur’ an kursu öğretmeni olmak üzere 21 din görevlisi hizmet vermektedir. Kur’ an kursundan Haziran döneminde toplam 65 kursiyer mezun olmuştur. Din hizmetleri yönünden her hangi bir sıkıntı bulunmamaktadır.

EMNİYET VE ASAYİŞ

        İlçemizde Emniyet Amirliği bulunmakta olup 1 adet Emniyet Amiri, 1 adet Komiser, 10 adet Polis Memuru ile asayiş işleri ilçe emniyet amirliği tarafından sağlanmaktadır.

       İlçe Jandarma Komutanlığı 1994 yılında kurulmuş, 4 astsubay, 3 uzman çavuş, ve 20 erbaş ve er bulunmaktadır. Kendilerine ait binada hizmet vermekte olup İlçemizde emniyet ve asayiş yönünde  bir problem yoktur.                                                                                                                             

      İlçemizde 1 Boztepe Çalışanları ve Dayanışma Lokali, 5 ruhsatlı kahvehane, Karacaören Kasabasında 1 ruhsatlı kahvehane, Yeni doğanlı 2,  Uzun pınar 1, Çamalak 1, Çevirme 1, Harmanaltı 1 ve Eskidoğanlı Köylerinde 2’er ruhsatlı kahvehane olmak üzere toplam 15 adet açılması izine bağlı ruhsatlı yerler faal olarak çalışmaktadır.  

KANALİZASYON VE İÇME SUYU

        İlçemiz merkez ile kasaba ve köylerimizde kanalizasyon sistemi yoktur. İlçemize bağlı kasaba ve köylerinde içme ve kullanma suyu şebekeli sistemdir. İlçenin içme suyu ihtiyacı 2 adet derin kuyu ile Ceviz bağı mevkiinde bulunan cazibeli kapitaj suyundan karşılanmaktadır. 2 adet su deposu mevcut olup içme suyu ihtiyacı bulunmamaktadır.  

ENERJİ DURUMU 

      İlçemiz merkez ile kasaba ve köylerimizin elektrikleri mevcut olup, enerji hususunda herhangi bir problem yoktur.

     

 
    Anasayfa | Başkan | Meclis | Kurumsal | Boztepe | Güncel | Projeler | İletişim

     

      Copyright © 2013 Boztepe Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır.