#cap1

 

 
 
 

BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZ EKMEK FIRINI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR...

17/06/2022

  


İLAN

BOZTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

    1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Ekmek Fırın İşletmesi Kiralama İşine ait  ihale 22.06.2022 Çarşamba günü Saat 14.30 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

    2 – Kiralama işlemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

    3 – Kiralanacak olan Ekmek Fırın İşletme Üç yıllık Kiralama Muammel Bedeli 450.000,00 TL (Dörtyüzellibinlira) olarak ihaleye çıkarılmıştır.

    4 – Geçici teminat miktarı 13.500,00 TL (Onüçbinbeşyüzlira) dir.

    5 – İhaleye katılmak için;

 

A)   Gerçek kişilerin sunacağı belgeler;

a)    Nufüs Cüzdan fotokopisi (Aslı gibi onaylanacak)

b)    İkametgâh Belgesi

c)    Geçici teminat mektubu veya geçici teminat yatırıldığına dair belge (makbuz)

d)    Vekâleten katılacakların noter tastikli vekaletname

e)    Boztepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Boztepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde alınacak)

f)     İstekliye veya çalıştıracağı kişiye ait fırın ustalık belgesi

g)    İhale alanın sözleşme yapmadan önce alınmış maliye ve SGK borcu olmadığına dair belge

 

B)   Tüzel kişilerin sunacağı belgeler;

 

a)    Şirket adına katılacak kişinin Noter tastikli imza sirküsü

b)    Tüzel kişiliğin ortak ve faaliyet alanlarını gösteren ticaret sicil gazetesi

c)    Geçici teminat mektubu veya geçici teminat yatırıldığına dair makbuz

d)    Ortak katılım olması halinde ortak girişim beyannamesi

e)    Vekâleten katılım halinde noter tastikli vekaletname ile vekilin imza sirküsü

f)     Boztepe belediyesine borcu olmadığına dair belge (Boztepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde alınacak)

g)    İhale alanın sözleşme yapmadan önce alınmış maliye ve SGK borcu olmadığına dair belge

h)   İstekliye veya çalıştıracağı kişiye ait fırın ustalık belgesi

 

      6 – Geçici teminat belediyemiz tahsildarlığına veya T.C. Ziraat Bankası Boztepe şubesindeki belediyemiz hesabına yatırılacaktır.

      7 –  İsteklilerin en geç 22.06.2022 Çarşamba günü Saat 14.30 ‘ de kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

       8 –  İhale ilgili şartname ve diğer bilgiler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

 

 

 

 

 

 

      

 
    Anasayfa | Başkan | Meclis | Kurumsal | Boztepe | Güncel | Projeler | İletişim

     

      Copyright © 2013 Boztepe Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır.